Podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach podatku liniowego lub ogólnych, mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Koszty uzyskania przychodu są wykazywane w sekcji D na formularzu PIT-37 lub w sekcji E w PIT 36 i PIT 36L. Czym są koszty uzyskania przychodu? Jakich wydatków nie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Na początku warto wyjaśnić, czym są koszty uzyskania przychodu. Są to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu albo utrzymania źródła przychodów. Warto wiedzieć, że aby uzyskać dochód, należy zmniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów – jakie wydatki możemy do nich zaliczyć?

Przepisy prawne nie wymieniają listy wydatków, które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Jak zostało już wcześniej wspomniane, koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosimy, aby zarobić więcej. Możemy więc do nich zaliczyć np.:

 • Zakup narzędzi do pracy – takich jak np. telefony, komputery, maszyny, urządzenia czy niezbędne akcesoria;
 • Remont biura;
 • Oprogramowanie komputerowe;
 • Usługi księgowe;
 • Opłaty bankowe;
 • Dojazd do pracy;
 • Koszty poniesione w związku z utrzymaniem oraz wyposażeniem lokalu, czyli czynsz i media;
 • Opłaty za wodę i energię;
 • Koszty zatrudnienia pracowników.

Warto pamiętać, że wymienione wyżej wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w przypadku, gdy:

 • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – czyli są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • mają związek z konkretnym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej;
 • poniesienie wydatku zostało należycie udokumentowane.

Jakie wydatki nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów?

Należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki ponoszone w celu uzyskania przychodu albo utrzymania źródła przychodów można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Przepisy prawne określają listę wydatków, które nie mogą być uznane za tego typu koszty. Wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, to między innymi:

 • Wydatki na reprezentację – czyli wydatki, które pełnią funkcję wizerunkowe;
 • Wydatki o charakterze prywatnym – np. pakiet medyczny, polisa na życie czy karnet na siłownię;
 • Szkolenia, kursy oraz studia służące podniesieniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia przedsiębiorcy (do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie wydatki na edukację, która ma ścisły związek z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej);
 • Odsetki związane z nieterminową spłatą zobowiązań podatkowych oraz budżetowych;
 • Wydatki związane ze spłatą kredytów i pożyczek (do kosztów możemy zaliczyć tylko część odsetkową opłaconej raty pożyczki);
 • Odpisy amortyzacyjne, które przekraczają wartość 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych;
 • Wydatki na ubezpieczenie AC samochodu osobowego – w wartości, która przekracza ich część określoną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 000 zł.

Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów

Potrącenie kosztów jest możliwe tylko w sytuacji, gdy podatnik zgromadzi odpowiednie dowody ich poniesienia. Koszty uzyskania przychodów można udokumentować m.in. poprzez faktury i inne dowody księgowe, a także podpisane umowy cywilnoprawne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj