Wejście w posiadanie samochodu czy mieszkania pociąga za sobą konkretne konsekwencje finansowe. Trzeba je utrzymać, ubezpieczyć, a nierzadko również liczyć się z podatkiem wynikającym z ich użytkowania. W przypadku pojazdów, trzeba wziąć pod uwagę konieczność zapłaty podatku od środków transportowych. Sprawdź, czy jako właściciel samochodu osobowego również jesteś nim objęty.

Podatek od środków transportowych nakładany jest na wszystkie podmioty będące w ich posiadaniu, a więc zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Poza tym obowiązek złożenia deklaracji podatkowej ciąży na jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej, na które dany pojazd lub pojazdy są zarejestrowane, oraz posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terenie Polski, które zostały im powierzone przez osobę z zagranicy.

Środki transportowe podlegające opodatkowaniu

Kwestia własności to jedno, ale z punktu widzenia posiadacza środka transportowego najważniejsze jest, czy pojazd, który nabył, zalicza się do grupy objętej opodatkowaniem. Podatek od środków transportowych zapłacić muszą właściciele takich pojazdów, jak:

– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i niższej niż 12 ton oraz od 12 ton wzwyż,

– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w przedziale: powyżej 3,5 tony i mniej niż 12 ton oraz od 12 ton wzwyż,

– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą co najmniej 7 ton i mniej niż 12 ton oraz od 12 ton wzwyż, z wyjątkiem tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego,

– środki transportowe będące autobusami.

W związku z powyższym, podatek od środków transportowych nie dotyczy pojazdów o masie niższej niż przyjęta w ustawie, czyli 3,5 tony. Tym samym nie muszą go opłacać właściciele samochodów osobowych, motorów i motorowerów, ale też jachtów, łodzi silnikowych czy promów.

Jak opłacić podatek od środków transportowych?

Ci, których dotyczy obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych, muszą złożyć informację podatkową u właściwego organu, którym w tym wypadku jest prezydent miasta, burmistrz czy wójt. Mowa o deklaracji DT-1, na podstawie której wysokość podatku zostanie obliczona. Zależy ona między innymi od liczby miejsc w pojeździe, roku jego produkcji oraz wpływu na środowisko naturalne, skorelowanych z lokalnymi stawkami podatkowymi, które uchwala rada gminy, kierując się granicami wyznaczonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Więcej informacji o podatku od środków transportowych znajdziesz między innymi na stronach Ministerstwa Finansów. Opłatę za środki transportowe wnosi się do urzędu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Podatek płaci się w dwóch ratach, do 15 lutego i 15 września danego roku podatkowego, gotówką w kasie lub przez internet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj