Umowa kupna sprzedaży

Odstąpienie od umowy kupna samochodu

Darmowy wzór odstąpienia od umowy kupna samochodu w formacie PDF i DOC.

Wzór odstąpienia od umowy kupna samochodu w PDF i DOC

Zdarza się, że pojazd, który miał być bezwypadkowy i wolny od wad, z zewnątrz jest ładny, a konstrukcyjnie jego jedna ze stron może być krótsza o kilka centymetrów. W takim przypadku dowody wyraźnie wskazują na to, że nowy nabytek miał kolizję. Takie informacje mogą dotrzeć do nas z czasem, na przykład kiedy robimy zwykłą geometrię kół. Nie sposób ich wszystkich rozpoznać przy zakupie pojazdu, o podobnych ukrytych wad dowiemy się z czasem, kiedy będziemy użytkować świeżo nabyty używany pojazd. W Art. 354 Kodeksu Cywilnego znajdziemy informację mówiącą o tym, że sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o rzeczywistym stanie sprzedawanej rzeczy.

Kiedy można odstąpić od umowy kupna samochodu?

Odstąpienie od umowy kupna samochodu jest możliwe na podstawie rękojmi. Nasze prawo i jego warunki opisane są w art. 560 § 3 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający odpowiada za istotne wady z tytułu rękojmi. Oznacza to, że usunięcie tych wad, aby bezpiecznie poruszać się po drodze, jest nieopłacalne. Za wadę istotną uważa się wadę, która uniemożliwia korzystanie z pojazdu według przeznaczenia.

Jakie wady można zaliczyć do istotnych? Np. cofnięty licznik, źle wykonana naprawa powypadkowa, także, kiedy sprzedający umyje silnik i obsypie kurzem z odkurzacza, aby świadomie ukryć wadę w postaci wycieków z silnika. Do wad istotnych również zalicza się wadę geometrii kół, kiedy podczas jazdy „ściąga” pojazd na jedną ze stron. Warto także wspomnieć, że do wad istotnych można zaliczyć również wady estetyczne pojazdu, kiedy mają znaczący wpływ na komfort jazdy.

Odstąpienie od umowy kupna samochodu, ile dni?

Art. 563 Kodeksu Cywilnego

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia”.

Art. 568 Kodeksu Cywilnego

„Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku”.

Możliwość skorzystania z rękojmi jest bezterminowa, jeżeli wykażemy, że sprzedawca z premedytacją zataił wadę. Nawet jeżeli sprzedawca nie wie o wadzie, nie wyklucza to odpowiedzialności za sprzedaż z wadą.

Jakie masz prawa przy odstąpieniu od umowy kupna samochodu?

Zdarzają się sytuacje, w których pechowy zakup umożliwia jeszcze naprawę ukrytych wad. W takich przypadkach, jako kupujący możesz dochodzić swoich praw w zakresie finansowym. Niestety, jest to kwestia odpowiednich kosztów, które w rozsądnych kwotach, i nie przekraczają wartości auta. Jeżeli dojdzie już do takiej okoliczności, to można od sprzedającego żądać kwoty, wydanej na przywrócenie stanu auta do stanu pozwalającego na bezpieczne poruszanie się po drodze.

W pierwszym kroku, zanim przystąpimy jeszcze do naprawy, koniecznie powinniśmy oszacować kwoty koniecznej inwestycji. Obowiązkowo należy wspomóc się opinią rzeczoznawcy. Rzeczoznawca wycenia pojazd i porównuje go z tym, jaki można kupić bez wady ukrytej. Na podstawie tych danych zostaje wyliczona kwota, jaka będzie przysługiwać kupującemu w formie zadośćuczynienia. Jeżeli mamy pewność co do tego, że wada była ukryta, możemy żądać od sprzedającego naprawy lub usunięcia wad, jeżeli taki zabieg oczywiście jest możliwy.

Kiedy wady nie można usunąć lub naprawa przekracza wartość pojazdu, można złożyć odstąpienie od umowy kupna w formie oświadczenia. Warto w odstąpieniu od umowy wskazać, że żądamy zwrotu pieniędzy. Ważne jest również to, aby sprzedający miał możliwość wyboru sposobu odbioru przedmiotu umowy.

Wyróżniamy kilka form reklamacji w ramach rękojmi:

  • naprawa,
  • obniżenie ceny,
  • wymiana samochodu na wolny od wad,
  • odstąpienie od umowy i zwrot środków.

Wzór odstąpienia od umowy kupna samochodu

Pobierz wzór odstąpienia od umowy kupna samochodu w wybranym formacie DOC lub PDF.