Jednym z ważnych elementów formularzy podatkowych, czy to w formie tradycyjnej czy elektronicznej są pouczenia. To krótkie informacje, przekazujące podatnikom ważne informacje. Pouczenia są też elementem nowego JPK_V7. Wielu podatników pomija te elementy – a nie powinni tego robić. Dlaczego pouczenia w JPK_V7 są ważne? Czego mogą się spodziewać podatnicy w pouczeniach nowego jednolitego pliku kontrolnego?

Funkcjonowanie pouczeń w strukturze nowego JPK_V7

Organy mają obowiązek poinformować podatnika o określonych jego prawach i obowiązkach. Między innymi, w tym zakresie funkcjonują pouczenia. Podatnik znajdzie je między innymi w nowej części Deklaracyjnej JPK_V7, gdzie obok danych niezbędnych do obliczania wysokości podatków należnych i naliczonych obliczeń wysokości podatków lub zwrotów, znajdą się właśnie odpowiednie pouczenia. Znalazły one specjalne miejsce w strukturze deklaracji, zarówno dla JPK_V7M jak i JPK_V7K obok pozycji szczegółowych. Podatnik, który zapoznał się z danym pouczeniem podaje „1”. To elektroniczne kliknięcie wystarczy do wywołania skutków prawnych oraz poniesienia przez podatnika konkretnych konsekwencji, dlatego nie powinno być bagatelizowane.

 jpk vat

Odpowiedzialność karno-skarbowa za błędy w JPK_V7

Jedno z pouczeń w nowej części deklaracyjnej jednolitego pliku kontrolnego, w wersji wprowadzanej od października 2020 (JPK_V7) jest informacja o tym, że podatnik musi podawać prawdę w deklaracji. Za ewentualne podatnie nieprawdy lub samo zatajenie prawdy i narażenie podatku na uszczuplenie, może mu grozić odpowiedzialność określona w przepisach karnych (kodeks karny skarbowy).

Zgodnie z obecnym brzmieniem kodeksu karnego skarbowego (ustawa kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. Dz.U.2020.19 tj. z dnia 2020.01.08) art. 56 – podatnik, który podaje organowi podatkowemu nieprawdę lub takową zataja lub niedopełnia obowiązków odpowiedniego zawiadomienia, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. W sytuacji, jeżeli kwota podatku jest małej wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Dla kwot poniżej ustawowego progu, mogą podlegać karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

JPK_V7 jako tytuł wykonawczy

Drugim ważnym pouczeniem dla podatnika jest informacja, że jeżeli nie wpłaci odpowiedniego podatku do urzędu skarbowego w odpowiedniej wysokości i terminie (lub wpłaci w niepełnej wysokości), deklaracja elektroniczna JPK_V7 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami postępowania egzekucyjnego w administracji. Jest to o tyle kluczowe w praktyce przedsiębiorców i ich współpracy z organami podatkowymi, że podatnik, który nie wpłaca odpowiedniej wysokości podatku w terminie, powinien liczyć się z dość szybką i zdecydowaną reakcją organów. Dzięki możliwości dość prostego wystawienia tytułu wykonawczego, organy podatkowe mogą uprościć procedurę dochodzenia należności i nie muszą narażać się na długotrwałe procesy z podatnikami. Dla podatników – dłużników oznacza to jednak, że elektronicznie składany nowy JPK_V7 jeszcze usprawni działanie organów podatkowych oraz szybkość ściągania ich należności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj