Umowa kupna sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego

Darmowy wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego (powypadkowego) w formacie PDF i DOC.

Wzór umowy kupna sprzedaży niesprawnego pojazdu w PDF i DOC

Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego oraz jakie informacje powinny zostać uwzględnione w dodatkowych uwagach, opisujących niesprawny pojazd. Dodatkowo poniżej znajdziesz także wzór omawianej umowy do pobrania za darmo w formacie PDF i DOC.

Zakup samochodu uszkodzonego a umowa

Mając warsztat lub możliwości naprawienia pojazdu, możemy zdecydować się na zakup pojazdu, który w chwili sporządzenia umowy kupna-sprzedaży jest niesprawny technicznie. Pojazd z widocznymi uszkodzeniami lub technicznie niesprawny może nie posiadać ważnego badania technicznego, co wiąże się z transportem lawetą. Umowa kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego może różnić się od klasycznej umowy. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za uświadomione kupującemu uszkodzenia przed zawarciem umowy. Warto dla zabezpieczenia własnego interesu, zabrać ze sobą osobę spoza rodziny, która nie będzie miała interesu w transakcji i w razie sporu sądowego będzie mogła składać zeznania w formie świadka.

Co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego?

Umowa kupna-sprzedaży powinna posiadać podstawowe dane, takie jak datę z godziną zakupu pojazdu tuż obok miejscowość, w jakiej zawierana jest transakcja.

  • Dane właściciela pojazdu, pozwalające zidentyfikować daną osobę: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, NIP, pesel, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości wraz ze wskazanym organem wydającym dokument.
  • Dane współwłaściciela, jeżeli taki istnieje w dowodzie rejestracyjnym. Taki sam rodzaj danych jak w przypadku głównego właściciela.
  • Dane kupującego, podobnie jak wyżej, należy podać dane identyfikujące osobę kupującą. Poniżej danych sprzedającego i kupującego możemy dodać dane przyszłego współwłaściciela.
  • Dokładne dane pojazdu, będącego częścią umowy kupna-sprzedaży. W tej części należy podać markę samochodu wraz z modelem. Obowiązkowo rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia VIN, numer rejestracyjny, kolor, przebieg. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna dodatkowo zawierać sporo miejsca na wpisanie uwag, dotyczących poziomu niesprawności pojazdu.
  • Dane o aktualnej wartości pojazdu, ta część powinna odnosić się do kwoty, jaką zapłaci kupujący za uszkodzony pojazd. Jeżeli kwota ta będzie niższa niż 1000 PLN, kupujący nie będzie musiał zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych – „od wzbogacenia”. W tej sekcji można również określić sposób płatności za uszkodzony samochód, czy odbędzie to gotówka, przelew na konto czy też forma mieszana, czyli zadatek gotówkowy połączony z przelewem.

Sprzedaż uszkodzonego auta a rękojmia

Jeżeli kupujący na własną odpowiedzialność chce kupić pojazd uszkodzony, w umowie można zawrzeć zapis o tym, że kupujący zrzeka się prawa do rękojmi. W tym przypadku kupujący będzie miał prawo skorzystać z rękojmi, kiedy wykaże, że wada, która wynikła była celowo zatajona przez sprzedającego. Jeżeli prawa do rękojmi nie zostaną ograniczone, sprzedający bierze odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia, które nie zostaną uwzględnione w umowie. Prawo do rękojmi wygasa po upływie roku od daty zawarcia transakcji poprzez umowę kupna-sprzedaży. Prawo do rękojmi z wadą zatajoną – ukrytą, dalej obowiązuje.

Co wpisać w uwagach umowy kupna-sprzedaży niesprawengo samochodu?

Uwagi, część umowy, która w przypadku zakupu uszkodzonego pojazdu powinna opisywać rodzaj i zakres uszkodzeń.

Przykłady uszkodzenia: lakieru, karoserii, zawieszenia, silnika, elektroniki, należy dokładnie opisać uszkodzony element pojazdu.

Możliwie dokładne opisanie znajomości uszkodzeń pomoże uniknąć nieporozumień wynikających z wad, które nieopisane mogą zostać uważane za kupującego samochód, jako wady ukryte. Ponadto, jeżeli kupujący wykaże, że celowo zostały wady przez sprzedającego ukryte, może odstąpić od umowy w bezterminowym czasie. W takim przypadku będzie domagać się zwrotu części należności w formie zadośćuczynienia, obniżenia wartości pojazdu i ma do tego prawo na podstawie art. 556 i 557 Kodeksu Cywilnego.

W uwagach także należy zamieścić informację czy obecnie pojazd jest zarejestrowany, jako zabytkowy lub specjalistyczny.

Warto na podsumowanie wspomnieć, że sprzedający za zatajone lub nieznane mu wady odpowiada w taki sam sposób. Kupujący ma w takim przypadku możliwość wyboru żądania od sprzedającego:

  • Odstąpienia od umowy, przywrócony zostaje stan sprzed umowy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i własności.
  • Kupujący może żądać obniżenia wartości pojazdu, na rzecz napraw wyliczonych przez rzeczoznawcę.
  • Kupujący może żądać wymiany pojazdu na inny o tej samej wartości, jeżeli będzie taki dostępny.
  • Kupujący może żądać także naprawienia wynikłej szkody przez sprzedającego, jeżeli przedstawi dowody słuszności sprawy.

Kiedy kupujący skieruje swoje roszczenia do sprzedającego, to ten ma 14 dni od daty dostarczenia listu, lub wiadomości z potwierdzeniem odczytania, do ustosunkowania się na przesłane pismo.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży niesprawnego samochodu w wybranym formacie DOC lub PDF.