Umowa kupna sprzedaży

Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu

Darmowy wzór przedwstępnej umowy sprzedaży samochodu w formacie PDF i DOC.

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży samochodu w PDF i DOC

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na takie zagadnienia jak po co umowa przedwstępna, jaka jest jej forma, co grozi za zerwanie przedwstępnej umowy sprzedaży samochodu oraz jakiej wysokości zadatek należy wpłacić. Dodatkowo poniżej znajdziesz także wzór omawianej umowy do pobrania za darmo w formacie PDF i DOC.

Po co umowa przedwstępna przy zakupie auta?

Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu, ma na celu zabezpieczenie warunków umowy przyrzeczonej. W Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zapisano, że obie strony lub jedna ze stron jest zobowiązana do zachowania warunków umowy. Umowa przedwstępna sprzedaży stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek, kiedy mogłyby się zmienić warunki w późniejszym czasie lub kiedy jedna ze stron uchylałaby się przed podpisaniem umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać istotne postanowienia, które będą odwoływać się do zachowania konkretnych warunków.

Forma umowy przedwstępnej sprzedaży samochodu

Forma umowy przedwstępnej jest dowolna, a to dlatego, że polskie prawo nie wymusza przedstawienia umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Zadatek w umowie przedwstępnej

Zadatek w przedwstępnej umowie sprzedaży może stanowić jedno z głównych zabezpieczeń, dokończenia transakcji. Kupujący na poczet przyszłego zakupu samochodu wpłaca sprzedającemu określoną w umowie przedwstępnej kwotę. W przypadku, kiedy kupujący dopełni formalność umową przyrzeczoną, zadatek może pełnić formę zaliczki dopełniającą pełną kwotę zakupu pojazdu lub może zostać w pełni zwrócony.

Kwota zadatku przy zakupie samochodu powinna być ustalona indywidualnie, jednak nie powinna być trywialna dla kupującego, aby ten nie chciał wycofać się z umowy. W umowie powinien znaleźć się także zapis mówiący, co w przypadku, kiedy sprzedający zerwie umowę przedwstępną. Aby zabezpieczyć interesy kupującego, w umowie przedwstępnej powinien znaleźć się zapis, że sprzedający zwraca kupującemu podwojony zadatek, jeżeli to on wycofa się z umowy.

Co grozi za zerwanie umowy przedwstępnej przy sprzedaży auta?

Osoba pokrzywdzona, która ucierpiała w związku z nie zawarciem umowy przyrzeczonej, ma prawo starać się o odszkodowanie.
Roszczenie o zapłatę odszkodowania poparte powinno być tym, że jedna ze stron ucierpiała i poniosła konkretną stratę, w obszarze tej straty powinna otrzymać zadośćuczynienie. Podczas zawierania umowy przedwstępnej, warto uregulować odpowiednim zapisem, jaka będzie wysokość zadośćuczynienia dla osoby poszkodowanej. Najlepszym zabezpieczeniem umowy przedwstępnej jest zadatek ze strony kupującego.

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży samochodu

Pobierz wzór umowy przedwstępnej sprzedaży samochodu w wybranym formacie DOC lub PDF.