Jak wygląda wynagrodzenie pracy w godzinach nadliczbowych w bieżącym roku? Jakie są najważniejsze zapisy w kodeksie pracy, dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych? Kiedy nie przysługuje dodatek za nadgodziny? Jak wygląda obliczenie wynagrodzenia w godzinach nocnych, poza godzinami pracy? Odpowiadamy poniżej.

Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 151 § 1 K.p. za wymiar godzin nadliczbowych uznaje się godziny pracy, w których pracownik wykonuje ponad normy czasu pracy oraz w stosunku do dobowego wymiaru czasu pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest w przypadku kiedy:

  • Zachodzi konieczność ratowania życia w wyniku przeprowadzenia akcji ratowniczej.
  • Występuje konieczność obrony mienia.
  • Występuje konieczność obrony środowiska.
  • Zachodzi konieczność usunięcia awarii.
  • W szczególnych przypadkach, kiedy pracodawca potrzebuje pracownika.

Praca w godzinach nadliczbowych nie jest dopuszczalna, kiedy pracownik wykonuje racę w środowisku, w którym przekroczona norma dopuszczalnych stężeń lub hałasu może mieć wpływ na jego stan zdrowotny.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę godzinach nadliczbowych pracownik oprócz podstawowego wynagrodzenia powinien otrzymać dodatek, który uzależniony jest od czasu wykonywania dodatkowych godzin pracy:

Pracownikowi przysługuje 100% dodatku liczonego od standardowego wynagrodzenia, kiedy praca odbywa się w godzinach nocnych, w niedzielę i święta lub w dniu, który jest dniem wolnym dla pracownika.

Pracownikowi przysługuje 50% dodatku za pracę w każdym innym przypadku niż wymienione wcześniej.

Dodatek w godzinach nadliczbowych przysługuje także w wysokości 100% po przekroczeniu tygodniowego czasu pracy. Dodatek w wysokości 100% może nie być przyznany, kiedy przekroczenie wynika z nadgodzin. W takim przypadku przysługuje pracownikowi prawo do dodatku z tytułu przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacany jest na koniec miesiąca, zazwyczaj razem z wypłatą, jako podsumowanie poprzedzającego okresu rozliczeniowego.

Kiedy nie przysługuje dodatek za pracę w nadgodzinach?

Rozliczenie dodatku nie ma zastosowanie w przypadku rozliczania nadgodzin poprzez czas wolny.

Podstawą do obliczenia dodatku jest wymiar podstawowego wynagrodzenia wraz ze stałymi dodatkami, w przeliczeniu na godziny pracy (nominalny czas pracy).

Rozliczanie nadgodzin za nockę

Pora nocna została zdefiniowana jako czas pracy w godzinach 21:00 – 7:00. Pracodawca ma prawo wyznaczyć własne godziny pracy nocnej. Ważne jest, aby czas pracy nocnej został określony przez pracodawcę na poziomie przynajmniej 8 godzin. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, wartości ustawowe, czyli 10 godzin między 21:00 a 7:00 rano.

Za każdą godzinę pracy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej.

Praca w nocy w godzinach nadliczbowych

Pracownikowi przysługuje podstawowy ekwiwalent za pracę w godzinach nocnych 20% oraz 100% naliczone od wynagrodzenia za każdą nadliczbową godzinę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj