Ubezpieczenia dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Większość tych z pierwszej grupy niejako „wykupujemy” m.in. za każdym razem, kiedy podejmujemy pracę. Wtedy składka potrącana jest od uzyskanego comiesięcznego wynagrodzenia. Inaczej jest w przypadku, gdy klient chciałby nabyć ochronę z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych. Wówczas musi zawrzeć stosowną umowę z zakładem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia obowiązkowe to przede wszystkim ubezpieczenia społeczne m.in. chorobowe czy rentowe zapewniające ubezpieczonemu wsparcie, gdy ten zachoruje lub ulegnie wypadkowi. Z kolei polisy o charakterze dobrowolnym zapewniają ochronę na wypadek śmierci, zabezpieczają mienie przed szkodami oraz umożliwiają skorzystanie z bezpłatnej pomocy w trakcie turystycznych podróży.

Ubezpieczenia dobrowolne – jakie są? Przed czym chronią?

Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym w Polsce jest duża. O uwagę klientów zabiega blisko 60 przedsiębiorstw m.in. znane towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa, wielokrotnie nagradzane tytułem Instytucji Roku. Przeglądając strony internetowe ubezpieczycieli, nietrudno zauważyć, że oferta dobrowolnych polis jest szeroka. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • ubezpieczenia na życie – ten rodzaj polis to skuteczne zabezpieczenie na wypadek śmierci. Po zgonie płatnika składek, na mocy zawartej umowy, jego rodzinie wypłacana jest określona wcześniej suma pieniędzy. Zwykle taką polisę można łatwo rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, które mogą obejmować m.in. opiekę po wypadku, opiekę medyczną w ciężkiej chorobie czy pakiet wizyt u lekarzy specjalistów;
  • ubezpieczenia mieszkania i domu – jest to grupa ubezpieczeń chroniących mieszkanie lub dom ubezpieczonego m.in. od szkód powstałych w wyniku niszczycielskiego działania żywiołów czy aktów wandalizmu. Polisę można poszerzyć ubezpieczając także dobytek znajdujący się wewnątrz nieruchomości, na przykład od kradzieży czy zniszczenia;
  • ubezpieczenia turystyczne – polisy turystyczne gwarantują bezpieczeństwo podczas podróży. Zapewniają przede wszystkim możliwość skorzystania z pomocy medycznej w obcym kraju. O ile zajdzie taka potrzeba, ubezpieczenie turystyczne pokrywa także koszty akcji ratowniczej i transportu do najbliższej placówki medycznej;
  • ubezpieczenia samochodu – ta grupa polis obejmuje przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC. Nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu Autocasco zapewnia odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, jego uszkodzenia przez osoby trzecie, a także przez żywioły lub w wyniku zdarzenia drogowego, którego skutkiem była stłuczka z winy ubezpieczonego. Prócz dobrowolnego AC, każdy kierowca posiadający samochód musi także wykupić obowiązkowe OC, czyli polisę chroniącą płatnika składek przed roszczeniami odszkodowawczymi w sytuacji, gdy jest on sprawcą kolizji lub wypadku.

Ubezpieczenia obowiązkowe – jaką ochronę zapewniają?

Prócz ubezpieczenia komunikacyjnego OC, każdy Polak, w określonych sytuacjach, musi opłacać składki ubezpieczeń społecznych, których głównym celem jest zapewnienie zabezpieczenia finansowego obywatelowi w sytuacji, gdy ten zachoruje, ulegnie wypadkowi lub osiągnie określony w polskim prawie wiek emerytalny. Składki na ubezpieczenia społeczne potrącane są od wynagrodzenia, część z nich w określonych sytuacjach może być też opłacana z budżetu państwa. Dotyczy to chociażby osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

  • ubezpieczenia emerytalne – na ich podstawie wypłacane są dożywotnie emerytury, przysługujące ubezpieczonemu po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego;
  • ubezpieczenia rentowe – uprawniają do świadczenia w postaci renty w sytuacji, gdy ubezpieczony długotrwale jest niezdolny do pracy;
  • ubezpieczenia chorobowe – chronią przed następstwami niezdolności do pracy w wyniku choroby, obowiązków rodzicielskich lub w sytuacji, gdy ubezpieczony musi opiekować się członkiem rodziny;
  • ubezpieczenia wypadkowe – zapewniają ochronę m.in. w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, który zdarzył się w miejscu zatrudnienia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj